Ako súťažiť

1

Kúpte v období a mieste konania súťaže aspoň jeden akýkoľvek produkt značky Borges v minimálnom objeme 500 ml.

Súťažné produkty nájdete tu.

2

Zaregistrujte svoj nákup.

3

Čím viac pokladničných dokladov zaregistrujete, tým viac možností na výhru. Uschovajte si všetky pokladničné doklady o nákupe na účely ich kontroly v prípade výhry.